Koordinater
WGS 84 (lat, lon):N 55° 50.679', E 13° 44.103 '
WGS 84 decimal (lat, lon):55.84465, 13.73505
RT90:6192574, 1370326
SWEREF99 TM:6189514, 420794

Vägbeskrivning:Kör genom Hörby (huvudgatan) från rondellen vid v13 till liten rondell (sådan man kan köra över), vrid till höger in på Kungsgatan.

Kör Kungsgatan ut ur samhället tills ni kommer till skylt där det står Svensköp, sväng vänster mot Killhult. Från Kungsgatans början till Svensköpsskylten är det ca 5 km.

Fortsätt tills ni kommer till en vägspegel samt en honungskylt som finns på er högra sida, där svänger ni ner till vänster på en grusväg.
Från Svensköpsskylten till vägspegeln är det ca 1,7 km.

Grusvägen är ca 1 km lång och jag bor sist på vägen i ett rött trähus. Sista biten av vägen är något smalare och svänger skarpt till vänster.Större karta för utskrift